Algemene voorwaarden

Over amaroo.nl: Wij zijn gek op leuke webshops, webshops met een mooi design, webshops met een hip & origineel assortiment en webshops met prachtige merken. Ben je op zoek naar een schoudertas? Jumpsuit? Een poppenwagen? Of iets anders? Op amaroo vind je producten waar vrouwen tussen de 25 en 45 jaar op zoek naar kunnen zijn per categorie heel overzichtelijk bij elkaar. En als je éénmaal het product hebt gevonden, vind je ook alle webshops die het product verkopen.

De voorwaarden zoals hier vermeld zijn van toepassing op alle bezoekers en leden van amaroo, alsmede aangemelde en vermelde webshops. Door lid te worden van amaroo geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden en de privacy statement van amaroo.

Privacy statement:
amaroo respecteert jouw persoonlijke gegevens en wij zullen deze te allen tijde vertrouwelijk behandelen. Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden. Een bezoek aan de website van amaroo en het gebruikmaken van aangeboden informatie verplicht niet tot het verstrekken van persoonlijke gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. 

Aansprakelijkheid:
amaroo aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door gebruikers verstrekte informatie. Daarnaast aanvaardt amaroo geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de handelingen van leden op of buiten de website. amaroo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op amaroo. amaroo probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. amaroo doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan amaroo je nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site. amaroo draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde webshops. Uiteraard zijn de webshops geselecteerd op basis van onze criteria alvorens zij een plek op amaroo krijgen, maar het door klikken naar de genoemde webshop doe je op eigen risico. Wanneer je wat koopt bij de betreffende webshop, ga je een overeenkomst aan volgens de voorwaarden van de betreffende webshop.

Vermelding
amaroo beslist op basis van door amaroo opgestelde criteria of een aanmelding van een webshop leidt tot een vermelding op amaroo. Ook beslist amaroo onafhankelijk, op elk gewenst moment en naar eigen inzicht, over de manier van presentatie en de toepasselijke categorieën. Webshops die zich hebben aangemeld en een vermelding hebben ontvangen op amaroo, brengen wij jaarlijks kosten in rekening voor het tonen van de webshop vermelding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Overeenkomst
De overeenkomst tot vermelding op amaroo wordt automatisch per jaar verlengd. Hiervoor wordt jaarlijk een factuur gestuurd. Opzeggen van de overeenkomst kan uiterlijk 1 maand voor de datum verlenging overeenkomst. Hiervoor geldt de datum van de 1ste factuur.

Advertentietarieven kunnen opgevraagd worden via e-mail. amaroo behoudt zich het recht voor om het tonen van een webshop vermelding, op welke wijze ook, op te schorten, dan wel volledig te staken, wanneer amaroo van mening is dat verdere vertoning schadelijk kan zijn voor amaroo of haar bezoekers.

Betaling:
amaroo factureert per e-mail en verwacht een betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. amaroo behoudt zich het recht voor om na het uitblijven van een tijdige betaling haar verplichting jegens betreffende partij op te schorten, dan wel volledig te staken.

Alle rechten voorbehouden:
amaroo behoudt zich ook het recht voor om, zonder opgaaf van reden, bijdragen van bezoekers en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops te weigeren of aan te passen naar eigen inzicht.  amaroo is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. De links welke zijn opgenomen op amaroo zijn louter informatief en veelal door derden aangeleverd.  amaroo behoudt zich tevens het recht voor om wijzigingen in haar algemene voorwaarden aan te brengen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De meest recente algemene voorwaarden zijn altijd op de website van amaroo terug te lezen of via e-mail op te vragen.Op alle teksten, illustraties, filmpjes en afbeeldingen van amaroo berusten rechten van intellectueel eigendom. amaroo draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de genoemde webshops. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op.

Cookies:
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand, dat door een webserver naar de internet browser van de consument wordt gestuurd en op de harde schijf wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om statistieken op te slaan en te analyseren hoe wij amaroo nog beter kunnen optimaliseren door te kunnen volgen welke webshops onze bezoekers bekijken en welke blogs er gelezen worden.  Cookies hebben geen beschadigende werking.  

Vragen:
Vragen of opmerkingen mogen worden gestuurd naar e-mail adres; info@amaroo.nl

december 2015
 

 

Meer Acties & Kortingen